Марки

Старанието ни за постоянно повишаване на качеството на продуктите предлагани от нас ни прави изключителни представители за България на международно признати фирми и консорциуми.

Микросис Ко ЕООД

е официален представител за България на фирмите: TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Германия; Инвест Електроникс, България; BROS, Полша; SWISSINNO SOLUTIONS, Швейцария; UEBER, Италия; WASPINATOR, Великобритания